Berekening van plate daken

Overspanning, breedte en uitkraging
Breedte

a= cm

Plancher en perspective
Overspanning b= cm
Uitkraging c= cm

Windbelasting
Bij een plat dak oefent de wind zuigkrachten uit op het dak. Deze krachten moeten kleiner zijn dan het eigengewicht van het dak om losrukken te vermijden.
Sneeuwbelasting Ė bepaald volgens de Belgische norm

s = ui*Ce*Ct*sk

ui = 0,8 VormcoŽfficiŽnt van de sneeuw = 0.8 voor een plat dak
Ce = BlootstellingscoŽfficiŽnt, meestal = 1
Ct = Thermische coŽfficiŽnt, meestal = 1
sk = Karakteristieke waarde van de sneeuwlast op de grond in kN/m≤
Hoogte = m
sk= 0.5 kN/m≤ voor een hoogte lager dan 100 m
sk= 0.5 + 0.007*(A-100)/6 kN/m≤ voor een hoogte tussen 100 en 700 m

Berekeningsmogelijkheden
Geval 1 Ė Berekening vloerdikte en balksecties Geval 2 Ė Berekening vloerdikte en h.o.h.
Gegevens : Breedte a, overspanning b, uitkraging c, h.o.h d Gegevens : Breedte a, overspanning b, uitkraging c, balken
Berekenen : Balken, dikte Dk dakebeplating Berekenen :H.o.h d, dikte Dk dakebeplating
Geval 3.1 Ė Berekening balksecties en h.o.h. Geval 3.2 Ė Berekening balksecties en maximale h.o.h. met een minimaal houtvolume
Gegevens : Breedte a, overspanning b, uitkraging c, dikte Dk dakebeplating Gegevens : Breedte a, overspanning b, uitkraging c, dikte Dk dakebeplating
Berekenen : Balken en h.o.h d Berekenen : Balken en h.o.h d met minimaal houtvolume


Logo ProHolz-Probois Logo Rťgion Wallonne Logo Eno Logo UE